logo
Liittymislomake
Jäsenmaksun perintäsopimus
Liiton numero 019
Pakollinen tieto

Työnantaja perii jäsenmaksun ammattiosaston tai liiton erikseen kirjallisesti ilmoittaman perintäperusteen mukaisesti työntekijän siitä bruttopalkasta, josta veronpidätys toimitetaan. Perintäperuste ilmoitetaan kalenterivuodeksi kerrallaan voimassa olevana yhdensuuruisena %- tai euromääränä, jota ei voida tänä aikana muuttaa. Työnantaja ei vastaa työntekijän eikä ammattiosaston tai liiton ilmoituksen virheellisyydestä.

Tämä sopimus on voimassa työnantajan allekirjoituspäivää lähinnä seuraavan täyden perintäkauden alusta lukien toistaiseksi kuitenkin enintään niin kauan kuin työnantaja on jäsenenä työnantajaliitossa tai järjestön kesken sovitaan perinnän lopettamisesta taikka työsuhteen päättymiseen saakka. Työntekijä voi sanoa sopimuksen irti päättyväksi irtisanomista seuraavan täyden perintäkauden kuluttua umpeen.

Henkilötiedot

Lue ohjeita tästä

Lue ohjeita tästä
Henkilötunnus:
Sukunimi:
Etunimet:
Kutsumanimi:
Lähiosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Matkapuhelin (muodossa +358400000):
Sähköposti:
Postikieli:
Kansalaisuus:
Äidinkieli:
Jäsenyys

Lue ohjeita tästä

Lue ohjeita tästä
Liittymispäivä ammattiosastoon, liittoon ja työttömyyskassaan
Liittymispäivä voi olla aikaisintaan kuluva päivä) tai työsuhteen alkamispäivä, mikäli se on tulevaisuudessa.
Ammattiosaston numero: (mikäli ei tiedossa, liitto täyttää)
Edellisen liiton /työttömyyskassan jäsenyys
Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa:
Työsuhde
Työsuhteesta on saatava palkkatuloa liittymishetkellä. Maksuvapaan aikana ei voi liittyä jäseneksi, katso ohjeet.

Lue ohjeita tästä

Lue ohjeita tästä
Ammattinimike (ei oppiarvo):
Yrityksen virallinen nimi:
Y-tunnus:
Työpaikan nimi:
Työpaikan lähiosoite:
Työpaikan postinumero:
Työpaikan postitoimipaikka:
Työsuhde alkoi:
Omistan tai samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet omistavat, tai olen johtavassa asemassa yrityksessä jossa työskentelen

Lue ohjeita tästä

Lue ohjeita tästä
Omistusosuus: %
Opiskelun alkupäivämäärä:
Opiskelun loppupäivämäärä:
Jäsenmaksujen perintä

Lue ohjeita tästä

Lue ohjeita tästä
Jäsenyyttä suositteli
Suosittelijan nimi ja jäsennumero tai syntymäaika:
Valtuutus
Tällä sopimuksella työntekijä valtuuttaa jäsenyytensä aikana, että työttömyyskassan maksamasta työttömyyspäivärahasta ja muista työttömyyskassan maksamista veronalaisista etuuksista saa periä liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun.
Lähetys
Päivämäärä 18.06.2019
Tulosta oma kappaleesi liittymislomakkeesta ennen lähetystä.
Kopio lomakkeesta lähetetään myös ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.